Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Sklep internetowy kronodom www.kronodom.com.pl - Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy kronodom.com.pl, prowadzony przez Sklep KRONODOM. z siedzibą w Pszczynie, ul. Górnośląska 3.

Sklep internetowy kronodom.com.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. 

 

Jakie dane zbiera sklep internetowy kronodom.com.pl podczas rejestracji i dokonywania zakupów? 

Sklep internetowy www.kronodom.com.pl zbiera za pośrednictwem www.kronodom.com.pl oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie następujące dane osobowe: 

 

  1. imię i nazwisko, 
  2. adres zamieszkania lub pobytu, 
  3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszania, 
  4. adres poczty elektronicznej, 
  5. numer telefonu, 
  6. Numer Identyfikacji Podatkowej.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach www.kronodom.com.pl. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o kontakt na adres:  marketing@kronodom.com.pl  lub na numer telefonu: +48 506 200 009.

 

Jakie dane zbiera sklep internetowy kronodom.com.pl w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny? 

Sklep internetowy kronodom.com.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. 

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, wysyłane przez sklep internetowy www.kronodom.com.pl i przechowywane na Państwa komputerze, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i sklepu internetowego. Pliki wykorzystywane są przez sklep internetowy www.kronodom.com.pl w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów. 

Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy www.kronodom.com.pl mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki interentowej.

Obok plików cookies sklep internetowy www.kronodom.com.pl może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwa danymi osobowymi. 


Marketing sklepu internetowego www.Kronodom.com.pl

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (poprzez zapisanie się do newslettera), podany przez Państwa adres email może być wykorzystywany w celach marketingowych firmy Sklepu www.Kronodom.com.pl. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez anulowanie otrzymywania newslettera. 

Udostępnienie informacji o danych osobowych 

W celu realizacji umowy/zamówienia sklep internetowy www.kronodom.com.pl może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: firmy montażowe, pomiarowe, operator systemów płatności Przelewy24, firma kurierska DPD, RABEN oraz firma eraty Santander, oferująca kredyt ratalny. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. 


Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep internetowy www.kronodom.com.pl dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. 

Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy www.kronodom.com.pl nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie oraz potrzeby realizacji zamówienia. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym, prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny. 


W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw? 

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub w przypadku wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: marketing@kronodom.com.pl

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: marketing@kronodom.com.pl


Inne strony internetowe 

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od www.kronodom.com i mogą nie być nadzorowane przez sklep internetowy kronodom.com.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, zalecamy zapoznanie się z nimi. Sklep internetowy Kronodom.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.